SAVE 20%

Double Helix Mixed Bundle A,B & C

 This pack includes 1 rod of each at a saving of 20%.

Colours are Aion2, Arke, Atlas, Aurae, Chloe, Clio,Iaso, Clio Light, Ekho2,Electra, Elpis, Helios,Hyperion, Hyperion,Light,Iris,Kalypso,Keto,Khaos,Kronos2,Lotus,Melia2,Notos,Okeanos Oxalis,Pandora2,Phaeton,Phoebe,Psyche,Rhea,Skivon,Skylla,Skylla Light, Terra2,Test Batch Pink SP722,Ossa,Triton & Triton Light.

NEW

Oracle 790 Test Batch

Oracle 790 from Double Helix x 114grm pack (1/4lb)
NEW

Rod of Oracle 790 Test Batch

A single rod of Oracle 790
NEW

Theia Glass Rods

Theia, the new colour from Double Helix x 114grm pack (1/4lb)
NEW

Rod of Theia

  A single rod of the new colour from Double Helix Theia
NEW

Oracle 792 Test Batch Glass Rods

Oracle 792 from Double Helix x 114grm pack (1/4lb)
NEW

Rod of Oracle 792 Test Batch

A single rod of Oracle 792 test batch
NEW

Okeanos 2 Glass Rods

Okeanos 2 from Double Helix x 114grm pack (1/4lb)
NEW

Rod of Okeanos 2

A single rod of Okeanos 2.
NEW

Rod of Oracle Test Batch 754 Opal

A single rod of Oracle Test Batch 754 Opal , the latest new colour from Double Helix to be released.

NEW

Oracle Test Batch 754 Opal Glass Rods

Oracle Test Batch 754 Opal Glass Rods x 114grm ( 1/4lb) which will be approx 7 rods

NEW

Rod of Oracle - Ruby

A single rod of Oracle Ruby , the latest new colour from Double Helix to be released.

NEW

Oracle - Ruby Glass Rods

Oracle Ruby Glass Rods x 114grm ( 1/4lb) which will be approx 7 rods

NEW

Rod of Elpis

A single rod of Elpis , the latest new colour from Double Helix to be released.
NEW

Elpis Glass Rods

Elpis Glass Rods x 114grm ( 1/4lb) which will be approx 7 rods of the new colour to be released from Double Helix.
NEW

Double Helix Poster

20" X 39" glossy poster (50cm x 100cm)

NEW

Rod of Atlas

A single rod of Atlas

NEW

Atlas Glass Rods

Atlas Glass Rods x 114grm ( 1/4lb) which will be approx 7 rods

Rod of Terra 3

A single rod of Terra 3

Terra 3 Glass Rods

A 114grm pack of Terra 3, approx 6 -7 rods.